Attraktionslagen och begreppet framgång


För mig är Attraktionslagen en livsstil, ett sätt att förhålla sig till livet. Attraktionslagen är inte något att plocka fram när jag ser att jag behöver något materiellt. Många är intresserade av attraktionslagen och jag skriver en del om det här på bloggen. Jag vet att mitt sätt att förklara inte talar till alla så jag har nu bjudit in ett härligt gäng med gästskribenter i ämnet. Jag har valt ut de som jag ser som experter på området för att ni läsare ska få Attraktionslagen förklarad på flera olika sätt och jag hoppas att just du hittar de ord som talar till just dig. Min önskan är att polletten ska trilla ner och att många Aha ska ljuda. 

gma-2015

Gunnar Martin Aronsson

Först ut i den här serien är Gunnar Martin Aronsson, LoA-Kursledare, Andligt Baserad Coach och samtalsterapeut som skriver om Attraktionslagen och begreppet framgång. Gunnar var den första i Sverige som startade kurser baserade på boken The Secret så jag ser honom som en stor kunskapskälla när det gäller Attraktionslagen.

ATTRAKTIONSLAGEN OCH BEGREPPET FRAMGÅNG

av Gunnar Martin Aronsson
..
Ordet framgång har ofta förväxlats med yttre framgångsattribut som pengar, dyra kläder, stora båtar och lyxbilar, och så vidare.
Det är självklart inget fel med att ha massor av pengar, coola bilar och en stilig cruiser i hamnen. Även detta kan vara en perfekt utvecklingsfas i ens liv.

Det handlar inte så mycket om förmånerna i sig som hur vi använder våra förmåner.
Använder vi dem enbart för att gynna oss själva har vi gått in i girighetsfällan, vilket ofelbart leder till att vi också får betala för vår ”övertrassering” av vårt ”universella konto”.

Det är bara en tidsfråga. Ju mer girig och självbevarande jag är, desto fler andra giriga och självbevarande människor kommer jag att möta.
Det blir en kamp.

Nu finns det människor som säger att ”Jamen livet ÄR ju en kamp”. Låt mig då bara säga, att: Javisst, det finns ett inbyggt motstånd i själva det biologiska livet, det är det motstånd som skapar utveckling av vår intelligens och vår medkänsla.
Utan ett sådant motstånd skulle vi inte kunna förstå andra på ett djupare plan.
Även sorgen och smärtan har alltså sin mission, sådant gröper ur de delar av vårt medvetande som ännu är primitivt, outvecklat.

Endast den som varit ”slav under flaskan” men som nu är nykter alkoholist vet hur en annan person i samma situation har det.
Endast den som förlorat vårdnaden av sina barn i en juridisk tvist (och löst konflikten på ett för alla gynnsamt sätt) vet hur en annan person i samma situation upplever situationen. Här uppstår empati, medkänsla.

Så: Motstånd har en funktion. Men om vi fortsätter med ovanstående genomgång av girighetens konsekvenser, går det att fråga:
Vill jag verkligen binda ris vid egen rygg?
Vill jag verkligen ha det här ”extra” problemen i mitt liv?
Kanske du, liksom jag, tycker att de aktuella problemen är nog att laborera med, och hitta lösningar till?

I så fall är lösningen i enlighet med Attraktionslagen enkel:
Gynna andra samtidigt som du gynnar dig själv.
Om du tjänar bra med pengar, dela med dig av det du tjänar.
Har du många och djupa känslor – dela med dig av dem som har behov av dem.
Har du en förmåga att få människor att trivas och må bra i ditt sällskap – låt fler människor ta del av din förmåga, och må bättre.
Har du en stor arbetskapacitet – arbeta lite extra för andra människor som volontär. Din hjälp är välkommen och kanske du också visar människor i nöd, att Livet också innefattar vänliga och omhändertagande krafter.

Ja, du förnimmer säkert den bärande principen.
Ju mer du delar med dig – på ett låt oss kalla det intelligent sätt – desto mer av ”samma” får du också tillbaka till dig själv.
Om du vill se det som en slags själviskhet – varför inte också hysa medkänsla med dig själv?

GMAAtt säga till dig själv att det är helt okej att vara ”Attraktionslags- självisk”, och i synnerhet självisk om denna slags själviskhet som vi talat om här innebär att andra mår bättre än de gjorde tidigare, att andra får fler glädjeämnen, fler förmåner, mer pengar, en högre grad av trivsel…?

När vi börjar utveckla nya vanor tar det tid.
Varför vara hård mot sig själv för att vi människor inte ännu är ”perfekt goda” eller ”perfekt andliga”? Att vi faktiskt ibland ”gör bort oss”, tar miste, pratar dumheter och ibland fräser till?
Du är helt okej som du är, jag är helt okej som jag är, och vi gör så gott vi kan allihopa, under de förutsättningar som vi individuellt har.

När du kan tänka ”Det som jag önskar för mig själv – frihet, hälsa, välstånd, intelligens, sensibilitet, glädje och vardagslycklighet – önskar jag också för alla andra människor” är det som att du kommer in i en annan fas.

Du börjar spontant börja tänka på hur du kan hjälpa andra människor på ett sätt som passar just dig.
Det är inte meningen att du skall vara som någon annan.
Din hjälp till andra människor är aldrig – och ska aldrig vara – densamma som någon annans hjälpinsats.
Du profilerar dig, du gestaltar din verklighet, den du är –
kommer fram i just ditt sätt att tänka, känna och vara.

När du tycker om dig själv är det naturligt att utsträcka det ”omtyckandet” även till andra människa, ja till och med till människor du inte känner eller ens har några gemensamma intressen med.

Du skapar hela tiden frihet för dig själv parallellt med att du skapar frihet för andra människor.
Din framgång blir också andras framgång.

Du behöver ett andligt fundament att stå på om du vill arbeta utifrån Attraktionslagen och de Universella Andliga Principerna och du har det skisserat här ovan.

Den bästa definitionen på framgång jag vet är den som är hämtad från Earl Nightingale:

Framgång är det gradvisa förverkligandet av ett värdigt ideal eller mål”.

Du behöver därför inte bli fixerad vid målet, eftersom du inser att all utveckling som betyder något sker gradvis, i små och ofta omärkbara steg.
Men utveckling sker hur som helst.

Utveckling sker…
Det andliga (själsliga) planet
Det mentala (tankemässiga, förnuftsmässiga) planet
Det emotionella, känslomässiga, planet
Det fysiska, sensoriska, kroppsliga planet.

Och – det är möjligt att redan nu fråga sig:
Vem blir jag genom att uppnå det här målet?
Vem blir jag genom att sträva mot det här målet?
Är detta som sker inom mig, denna förvandling,
förenlig med mina djupaste begär och önskningar?

I så fall ligger vägen öppen för dig, och blir tydligare allt eftersom du rör dig mot ditt mål.
Du kommer att träffa människor som vill hjälpa dig, eftersom ni är på väglängd med varandra.
Det är ofta något som sker utan ansträngning, det sker spontant.
Det är som om ”det bara händer”, som om du var vägledd.

Vi kan avsluta med ett citat som tillskrivs olika personer, varför jag låter texten stå för sig själv:

”Om du vill skapa en förändring i ditt liv behöver du utgå inte från föreställningen att ”Livet händer mig” utan ”Livet händer för mig”.

Om du kan börja föreställa dig att du har en personlig relation till själva Livet, och att Livet talar till dig, och du talar till Livet, har du kommit in en helt ny upplevelsesfär, där du kan känna en allt större tillit.

Inte en tillit som handlar om att du skall gå genom Livet utan utmaningar – för då lever du i en fantasi – utan en tillit som handlar om att du befinner dig i en ständigt fortgående framgångsrörelse – mot och in i de mål som är dig närmast ditt hjärta.


Gunnar Martin Aronsson
c. & p. 2015
LoA-Kursledare, Andligt Baserad Coach och samtalsterapeut.

Nedan finner du mer info om Gunnar, Attraktionslagen, kurser mm.

Hemsida, Attraktionslagen

Hemsida

Facebook

Kurser

 

 

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *