Dagsarkiv: 10 januari, 2011


Vem tror du att du är? 11 kommentarer

Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet vilket är viktigt att komma ihåg! Det här fenomenet öppnar stora möjligheter för oss när det gäller att skapa vårat liv. Hjärnan söker hela tiden bekräftelse på att det vi matar den med är sant, om hjärnan inte direkt finner denna bekräftelse så börjar den arbeta för att skapa den. Jag pratar här om det undermedvetna hos hjärnan, alltså den del som vi inte är medvetna om.

Exempel:

1. Du ska träffa  Anna som du aldrig träffat förut men din väninna, Stina, har träffat henne flera gånger och har berättat för dig att Anna är en fantastisk person med en otrolig humor. Man har aldrig tråkigt i Annas sällskap. När du  nu träffar Anna så förväntar du dig att hon kommer få dig att skratta och du går till detta möte med en positiv förväntan. Ditt undermedvetna kommer vid detta möte hela tiden söka efter bekräftelse på att Anna är rolig.

2. Du ska träffa Birgitta som du aldrig träffat förut och din väninna, Eva, har varnat dig och berättat att Birgitta är en väldigt negativ person som vet allt bäst, hon är en riktig Besserwisser. Inför det här mötet kommer du känna ett visst obehag. Vid mötet kommer ditt undermedvetna hela tiden leta efter bevis på att Birgitta är en negativ besserwisser.

Samma sökande efter bekräftelse gör din hjärna och ditt undermedvetna även när det gäller dig själv och här är hjärnans påverkan större. Ett barn som av sina föräldrar får höra att det är blygt som en sanning blir till slut blyg. Men varför? Jo, det undermedvetna tar det här som en sanning och söker bekräftelse på att det är så, men när det undermedvetna inte finner bekräftelsen på detta så börjar den skapa en sanning vilket leder till en beteendeförändring hos barnet som börja bete sig blygt.

Kom ihåg det jag skrev i början: Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet! Om vi använder den kunskapen på rätt sätt så har vi oändliga möjligheter att forma vårat liv till det  vi vill att det ska vara.

Fundera över vilka sanningar du fick som barn av föräldrar, syskon, lärare och andra i din omgivning. Det är vanligare än vi tror att vi går omkring med gamla ”sanningar” som inte är sanna, egentligen. Tankarna är det kraftigaste verktyget vi har och rätt använda så kan fantastiska  saker ske i våra liv.

Vilka ”sanningar” matar du dig själv med? Vad säger du till dig själv? Hur ser din inre dialog ut?

Det är viktiga frågor att ställa till dig själv för svaren du får ger  dig en fingervisning om varför ditt liv ser ut som det gör. Det är så många människor som är blyga, klumpiga, nervösa, olyckliga och dåliga på många olika saker utan att de vet varför det är så.
Om du hela tiden säger till dig själv att du är klumpig så måste hjärnan se till att det är så och omedvetet så blir du en klumpig människa.

Så när du har kommit fram till vad du matar dig själv med och hur din inre dialog ser ut så är det dags att börja byta ut  inputen mot  tankar som istället är en bild av det du vill ha och den du vill vara.

En negativ bild av dig själv kan aldrig leda till framgång, kan aldrig göra dig nöjd med livet. Så när du har utforskat din inre dialog och de bilder av dig själv som du matar din hjärna/ditt undermedvetna med så börjar det roliga! Att mata din hjärna/ditt undermedvetna med nya bilder, tankar och dialoger som stämmer överens med det som verkligen är du och med det som du vill ha i ditt liv.