Dagsarkiv: 27 juli, 2011


Mitt Blommiga liv! 9 kommentarer

Blommigt Liv!

På en trädgårdsfest i söndags så pratade jag med en kvinna som jag aldrig träffat förut. Och när vi pratade lite jobb så säger hon till mig: ”Du har ett blommigt liv!”, ”Eftersom jag jobbar inom industrin så är mitt liv väldigt fyrkantigt.”

Jag tyckte det var en härlig kommentar!

Hur ser ditt liv ut? Är det blommigt eller fyrkantigt?

 


Att behöva eller att föredra? 2 kommentarer

I relationen till andra människor är det vanligt att vi förväntar oss att få våra behov tillgodosedda. Detta blir ofta till outtalade krav och om behoven inte blir tillgodosedda av andra så blir vi olyckliga och våra krav ännu större.
Jag tänker inte ge mig in i någon lång utläggning om relationer utan tänkte bara leka lite med ord, göra en liten tankelek.

Jag utgår nu ifrån att lyckan kommer inifrån, att du styr dina egna tankar och därigenom dina känslor vilket är viktigt att ha i åtanke för det som följer.

Vallmo!

Att behöva kontra att föredra!

Att ha behov/att behöva innebär att du lämnar över makten för ditt mående till en annan människa.

”Jag behöver din uppmärksamhet för att vara lycklig. Om du ger mig mindre uppmärksamhet än jag vill ha så blir jag sårad och ledsen.”

Det är vanligt att det ser ut så, speciellt i kärleksrelationer. Men själva essensen eller känslan i att behöva kan ändras om vi byter ut ordet behöva till att föredra.

”Jag föredrar att få din uppmärksamhet men om det inte går just nu så är allt bra ändå.”

Känner du skillnaden? Om man inte får det man behöver så är essensen att det får en negativ konsekvens men om man inte får det man föredrar så lämnar det plats så att något annat kommer istället och detta blir inte något negativt för det som kommer istället blir då något annat som man föredrar.

Människan, precis som alla levande varelser har grundläggande behov som är en förutsättning för vår överlevnad såsom mat och sömn och om dessa behov inte blir tillgodosedda så får det negativa konsekvenser som att vår överlevnad hotas.

Wikipedia om behov:

Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist, medvetet eller omedvetet. Behov kan delas upp i primära och sekundära. De primära är de absolut viktigaste medan de sekundära inte är lika nödvändiga. Man kan även dela in behov i fysiologiska, psykologiska och sociala behov. Den amerikanska psykologen Abraham Maslow delar upp behov som bristbehov och växtbehov. Bristbehov är de absolut nödvändigaste och när de är tillfredsställda kan växtbehoven tillfredsställas.

Det som kallas för primära behov är de ”behov” som har med vår direkta överlevnad och fysiska hälsa att göra och blir dessa behov inte tillgodosedda så äventyras alltså vår överlevnad, det blir alltså negativa konsekvenser.
Men när det gäller de sekundära behoven så finns det ingen naturlag som säger att konsekvenserna blir negativa utan bara annorlunda och det är de sekundära behoven jag pratar om här. Att byta ut ordet behöver mot  föredrar.

Om vi tar uppmärksamhet i form av att kramas som exempel:

Behöva: Jag behöver en kram nu för att bli tröstad och må bättre.


Föredra: Jag föredrar en kram nu för bli tröstad och må bättre.

Om vi tittar på de två meningarna så ser de ganska lika ut men om vi tittar på en eventuell fortsättning/förtydligande eller det underförstådda.

Behöva: Annars blir jag ännu ledsnare och olyckligare.


Föredra: Här får vi inte en direkt konsekvens som vid behov.

Att inte få ett behov tillgodosett ger automatiskt en motsatseffekt, får jag inte ett behov tillgodosett så händer det här. Men om det inte blir som jag föredrar så tar det liksom stopp där, det förutsätter inte att något sämre ska hända om jag inte får det jag föredrar utan känslan är snarare att då händer något annat som är helt okej.