Dagsarkiv: 29 oktober, 2012


Kommunicera genom bilder för ökad Rockstjärnestatus! 1 kommentar

Jag har intervjuat Mia Nilsson som nyligen släppte boken: ”Låt bilden göra jobbet!” Dagen innan årets bokmässa kom Mia Nilssons bok: ”Låt bilden göra jobbet” rykande färsk från tryckeriet. På bokmässan gjorde Mia en glad upptäckt när hon såg att alla tycker boken är väldigt intressant. Det var många fler  branscher som visade intresse än vad Mia trodde när hon skrev boken.

Mia har arbetat med kommunikation och ledarskap de senaste 15 åren och i egen regi sedan 2006 där hon hjälpt såväl stora som små företag, i Sverige och internationellt. Mia är utbildad ingenjör från grunden och har sedan vidareutbildat sig inom kommunikation, pedagogik, coaching, journalistik och kvalitetsledning.

Mia Nilsson

Så hur kan bilder ge högre Rockstjärnestatus?

(mer…)