Dagsarkiv: 7 maj, 2013


Så ältar du dig ur en positiv spiral! 2 kommentarer

Alla vill stanna kvar i en positiv uppåt-spiral och ta sig ur en negativ nedåt-spiral. Men väldigt få vet hur dom gör vilket resulterar i att dom oftast blir kvar i den negativa nedåt-spiralen.

Många klienter som jag har i relationscoaching har gått i parterapi eller familjeterapi i någon form men har inte tyckt att dom fått den hjälp och dom verktyg som dom behövt för att ta sig ur den negativa nedåt-spiral som relationen hamnat i. Vanligt är att dom fått i uppgift att backa bandet för att reda ut alla misstag som parterna gjort. Vidare har man också jobbat med att försöka reda ut alla gamla upprörda känslor. Detta i syfte att relationen ska bli bra igen när man rett ut och ältat allt det gamla som lett till att relationen utarmats.

Du & Jag = Sant!

Du & Jag = Sant!

De klienter jag mött har istället uppfattat det som att de mått sämre och att relationen blivit ännu sämre sedan dom börjat gå i parterapi/familjeterapi. Dom har därför valt att avbryta terapin eftersom den fått dom att må sämre. Jag säger inte att man inte ska reda ut gamla saker men det kan vara bra att göra det vid ett tillfälle i livet när man mår bra och har energin till att ta itu med sådant. För mår man dåligt och ska sätta igång att reda ut gammalt bagage så riskerar man istället att må ännu sämre vilket kan ge onödiga bakslag.

Tyvärr så är det så dom flesta tänker; att dom ska älta sig ur en negativ nedåt-spiral. Vilket är ganska intressant med tanke på att ingen skulle komma på tanken att älta positiva saker för att ta sig ur en positiv uppåt-spiral. Alla vet att för att stanna i en positiv uppåt-spiral så ska man fokusera på allt som är positivt och vill man bryta en positiv uppåt-spiral så ska man fokusera på det som är negativt. Alla vet det här, men ändå så försöker man älta negativt för att ta sig ur en negativ nedåt-spiral.

Så precis som du tar dig ur en positiv uppåt-spiral genom att börja älta negativt så tar du dig ur en negativ nedåt-spiral genom att älta positivt. Så den metod jag ofta använder när jag möter par som sitter fast i en negativ nedåt-spiral är att hjälpa dom bryta den genom att fokusera på det som är positivt. Detta för att få parterna att må bättre och få mer energi. Då är dom sedan bättre rustade att ta itu med jobbigare saker, om sådana finns och behöver redas ut.