3 fiender till din självkänsla


3 fiender till din självkänsla!

Att öka sin självkänsla handlar ofta om att göra sig av med sådant som sänker självkänslan. Innan du sätter igång och jobbar med strategier för att öka självkänslan så är det viktigt att vara medveten om sådant som kan hindra dig från att ha en bra självkänsla. 

Bekräftelseknarkare.
Att låta andra människors åsikter och uppfattningar forma din självbild är rena döden för din självkänsla. Det kommer alltid finnas människor som har åsikter om dig. Andra människors åsikter är baserade på deras egna övertygelser, åsikter och uppfattningar och det är faktiskt inte din angelägenhet. Om du känner att andra människors gillande och godkännande har en väldigt stor inverkan på hur du ser på dig själv så är det dags att sluta ge energi åt det.

Krav på perfektion.
Ingen är duktig på att vara perfekt, faktum är att alla är helt värdelösa på det. Och anledningen är helt enkelt den att det perfekta inte existerar. När du väl når det som du trodde var perfekt så kommer du alltid känna att det inte räcker för du höjer hela tiden ribban för vad som är perfekt. Så att hela tiden sträva efter perfektionism för att känna att du är värdefull krossar din självkänsla om och om igen.

Dina känslor.
Även de mest självsäkra hamnar i känslomässiga tillstånd där de känner sig osäkra på sig själva. Men de som har utvecklat en självkänsla som är skild från känslorna har ändå kvar känslan av självvärde även om deras känslor säger något annat. Det kommer tillfällen när du är trött, modlös eller frustrerad vilket är helt normalt. Det viktiga är att du aldrig låter de känslorna avgöra din syn på dig själv och ditt egenvärde.

I nästa nyhetsbrev så får du 3 suveräna tips för att träna upp din självkänsla. Vi ses då!

You Rock!!!