3 tips för att träna upp din självkänsla


Självstärkande ord

Få saker påverkar din självkänsla så mycket som de ord du säger om och till dig själv. För det är ju så att det är din egen röst som du hör i huvudet hela tiden oavsett om du tänker eller pratar med någon vilket gör att du alltid blir kraftigt påverkad av den. Om du vill träna upp en bra självkänsla så är det viktigt att du är uppmärksam på vad du säger om och till dig själv. Om du pratar negativt, respektlöst och nedsättande om dig själv så är det dags att förändra din dialog och börja använda ord som stärker din självkänsla och självrespekt.

TIPS: Gör en lista över positiva affirmationer som: ”Jag är vänlig, pålitlig och självständig.” Detta kommer att hjälpa dig att utveckla en ny dialog för att styra dina tankar och ord i en annan riktning.

Fokusera på dina styrkor

Istället för att fokusera på att ändra dina svagheter ska du jobba på att förstärka dina styrkor för du kommer som bäst att få mediokra resultat om du fokuserar på att ändra dina svagheter eftersom du är människa och det är naturligt att ha vissa svagheter. Om du istället fokuserar på dina styrkor så kommer dina svagheter att bli mindre utmärkande i dina tankar. Detta kommer också att hjälpa dig att bli mer bekväm med dig själv precis som du är.

Aktiv handling

Självkänsla tränas väldigt bra av olika åtgärder så skapa en lista över åtgärder och mål som kommer att hjälpa dig att känna dig mer säker när du jobbar med dem. Skriva
ner dina mål och skapa en handlingsplan för att uppnå dem. Det kan vara ett fysiskt mål kring träning eller ett karriärmål, helt enkelt något som kommer att hjälpa dig att utveckla
känslan av hög självkänsla. Dessa beteenden kommer att påverka dina föreställningar om dig själv och höja din självkänsla vilket också leder till att förändra dina tankar och ord om dig själv.

Så sätt igång nu direkt med att skriva ner ett mål som du ska jobba mot!

You Rock!!!