6-10!


 Igår delade jag med mig av 5 tips för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och här kommer nu ytterligare 5 tips för att göra medarbetarna till kompetensstjärnor!
Rockstjärnor på jobbet!
 6. En fadder eller mentor till alla!
Faddersystem, där en erfaren medarbetare hjälper en nyanställd, brukar vara uppskattat av de flesta. Emellertid brukar systemet användas framför allt när det handlar om unga nyanställda. Äldre personer, eller personer som återanställs, brukar inte lika ofta erbjudas denna möjlighet. Dessa är dock minst lika intresserade av att lära sig nytt – varför samma system även kan vara lämpligt för dem.

7. Visa ditt stöd och engagemang!
Vissa chefer har inställningen att de inte har någonting med utvecklingsinsatserna att göra mer än att frigöra tid för sina medarbetare att delta i kurser. Denna likgiltighet sänker entusiasmen kring utvecklingsinsatserna och möjligheterna att fortsätta utvecklas i arbetet. Därför bör du försöka engagera dig i utbildningen, även den del av utbildningen som inte ryms inom din budget utan som styrs övergripande inom organisationen.

8. Följ upp utbildningar direkt!
Hur följs en medarbetare upp som har varit på utbildning och kommer tillbaka till organisationen? Till en början är medarbetaren ofta positiv och fylld av energi och nya idéer – som så småningom klingar av. Ge därför medarbetaren snabbt konkreta uppgifter där hon eller han kan omsätta sitt lärande i praktiken.

9. Låt medarbetarna dela med sig av sina nyvunna kunskaper!
Låt medarbetaren hålla en uppföljning i form av ett föredrag eller presentation för övriga på avdelningen. Det blir ett sätt för medarbetaren att befästa sina kunskaper samtidigt som övriga får ta del av utbildningen.

10. Utforma utbildningsprogram i form av ”moduler”!
Att skapa utbildningsprogram bestående av flera moduler kan vara en lösning som du kan tillämpa om du själv har möjlighet att påverka utbildningens utformning. Då får medarbetarna lära sig stegvis samtidigt som de kan börja använda sina nya kunskaper successivt.

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *