beslutsfattande


Vad som påverkar våra beslut och hur vi kan påverka besluten

Många kan nog sätta sig in i situationen där vi står och handlar, magen kurrar, det är lite stressigt och maten ska snart tillagas. Är detta en situation då vi är benägna att ta de absolut bästa besluten? Troligtvis inte. Kan vi kontrollera dessa situationer för att ta bättre beslut för oss? Absolut! Här är ett inlägg om vad som styr våra beslut och hur viktigt det är att jobba med positiva emotioner för att trivas i vårt beslutsfattande.

beslut-300x300 (mer …)