Framgångsfaktor


Jag är unik! 1 kommentar

Under en föreläsning jag höll om ”Din unikhet som framgångsfaktor!” så fick jag frågan: Men vad händer om alla människor blir unika? Då blir ju alla likadana igen? Jag förstår tanken där men när 10 personer är unika så har vi 10 olika personer.

Jag är unik!

Men varför ska jag vara unik?

En bra fråga som kan ha ett väldigt enkelt svar: För att det är enklast och roligast! Vad innebär det då? Jo, när man är sig själv så behöver du aldrig lägga energi på att fundera över vad du ska säga eller hur du ska bete dig. Du får enklare att umgås med andra människor och du klarar nya situationer lättare.

Du blir också trovärdigare eftersom du är helt ärlig och sann i ditt varande då det utgår helt från dig själv. Du får också lättare att lyssna till andra människor och vara uppmärksam på det som händer omkring dig eftersom du slipper vara upptagen med tankar på hur du ska bete dig.