individanpassad


Individanpassade friskvårdslösningar

Jogging

Med tanke på att stressrelaterade sjukdomar toppar Försäkringskassans statistik när det gäller antal sjukskrivna så är det väldigt bra att rehabilitering och friskvårdslösningar blivit mer och mer individanpassade.

Det var ju skillnad förr när rygg och nackproblematik toppade statistiken då behövde man inte se till individen på samma sätt som man behöver med dagens sjukdomar. Fler och fler företag har insett hur viktigt det är med individanpassad friskvård och satsar mycket på det. Det är så bra att de börjat inse vilken enorm vinst det ligger i att ta hand om sin personal och att satsa på förebyggande friskvård. Det handlar inte bara om ekonomiska vinster utan den största vinsten ligger hos individen och dennes familj.

Och sen kan man inte komma ifrån att det är betydligt roligare att jobba på en arbetsplats där personalen trivs och mår bra. Ett vädigt bra exempel på att det sker förändringar inom företagshälsovården är Victus Effect där man på ett föredömligt sätt jobbar med de här bitarna. Där genomför man kartläggningar, ökar medvetenheten, jobbar med återhämtning som i slutändan ger resultatet friskare och effektivare personal.

Hur ser det ut med företagshälsovården där du jobbar?