ledare


Ledarskapet och dess utmaningar

ChefAtt vara chef/ledare innebär olika typer av utmaningar och många upplever att pressen ökar hela tiden. Klimatet på arbetsmarknaden blir tuffare och kraven ökar hela tiden. Nu har till exempel regeringen kommit med ett förslag som heter: ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning” som bland annat innebär att arbetsgivaren ska stå för 25 procent av kostnaden för sjukskrivningar som är längre än 90 dagar. Det leder till att arbetsgivarna vill ha friskare personal och för att uppnå det så måste de utöka sina kunskaper så att de kan anpassa arbetsplatsmiljön och arbetet överlag så att det gynnar en friskare personal. (mer …)


Blir en ledare och/eller chef någonsin färdigutbildad?

success-784350_1920Med tanke på att vi har mellan 249 och 254 arbetsdagar/år så är det väldigt viktigt att vi tycker om att gå till jobbet. Vi har alltså mellan 116 och 111 lediga dagar/år beroende på hur helgdagarna infaller. För att det ska vara kul att gå till jobbet så är det väldigt viktigt med ett bra ledarskap. Jag har själv jobbat som chef och jag har även coachat flera chefer och en av de största utmaningarna för en chef är just att inspirera, motivera och peppa medarbetarna utan att det blir på bekostnad av arbetsgivaren. När jag jobbade som chef så var jag arbetsledare för 36 tekniker och en av mina arbetsuppgifter bestod av att fördela jobben. ”Mina” tekniker jobbade hela tiden ute på fält och reparerade bland annat Bankomater och det kunde vara tufft att en fredagseftermiddag få en tekniker att jobba över några timmar när han hellre ville åka hem till familjen. Då kunde jag sitta med en stressad bankdirektör i luren som absolut behövde ha deras Bankomat lagad på fredagen eftersom det var ett stort event i staden med flera tusen besökare och i andra luren hade jag en tekniker som inte ville jobba över och då gällde det att hitta en lösning så att alla blev nöjda.

Glädjande är att man idag ser att det satsas mer och mer på ledarskapet i form av utbildning, fortbildning, coachning och utveckling. Man har förstått hur viktigt det är med chefer som klarar av att vara ledare. Ett företag med riktigt bra chefer har högre lönsamhet och lägre sjukskrivningstal vilket gynnar precis alla. Det dyker idag upp fler och fler företag som möter behovet av duktiga och kunniga chefer där man erbjuder olika typer av verktyg för att kunna skapa ett välutvecklat ledarskap. Ett väldigt bra exempel är Farax där man bland annat jobbar med ledningsgruppsutveckling, ledarskapsträning, chefsförsörjning och rådgivning. Ju bättre vi trivs på jobbet desto friskare blir vi och det tjänar ju alla på.

Hur har du det på ditt jobb? Hur pass bra är dina chefer på att inspirera och motivera?


Att jobba med de mjuka bitarna.

Ni som följer min blogg vet att jag ända sedan barnsben har varit intresserad av mänskligt beteende och de faktorer som ligger bakom. Det här intresset har ju följt mig upp i vuxen ålder och det var en anledning till att jag utbildade mig till Beteendevetare.

Många gånger under mitt liv har jag sett hur man inom skolan, organisationer, företag och även privat helt eller delvis tycks vara helt okunnig om hur människor fungerar och därför inte har tagit någon hänsyn till det. Det här får mer eller mindre förödande konsekvenser både ekonomiskt men framförallt för den enskilda individen.

KontorOch som jag ser det så är det en av anledningarna till att vi har så höga sjukskrivningsantal när det gäller stressrelaterade sjukdomar. Men det som är glädjande tycker jag är att se att det ständigt kommer nya företag som jobbar just med de här mjuka bitarna. Det kommer fler och fler utbildningar, kurser och coachmöjligheter för chefer och ledare. Och det är ju där det måste börja, att öka medvetenheten hos ledarna för att sedan kunna sprida den kunskapen i organisationerna.

Det ultimata för en organisation är ju att ha arbetsteam som både mår bra och presterar på topp och genom att ta hänsyn till det jag kallar de mjuka värdena så är det fullt möjligt att uppnå det här. Jag såg till exempel ett företag som heter PBM som jobbar utifrån en beteendepsykologisk grund. De erbjuder ledarskapscoachning, grupputveckling, kartläggningar, utredningar, utbildningar och rekrytering med beteendepsykologin som grund och det tycker jag är väldigt bra.