ledarskap


Ledarskap och personlig utveckling

team-799144_1920Att vara chef är inte alltid det lättaste då man ofta har krav både från högre chefer, ledning och medarbetare. Förutom de yttre kraven så har chefer precis som alla andra inre krav och en inre kritiker. En bra chef är en person som även är en ledare. Vad menar jag med det? En chef är en person som sätter scheman, fördelar arbete och liksom håller koll på läget men en ledare är en person som har förmågan att inspirera och motivera sina medarbetare. En ledare behöver inte nödvändigtvis vara chef utan det kan lika gärna vara en medarbetare som har de här ledaregenskaperna. Men oavsett om chefen är en ledare eller inte så är det viktigt att han/hon har förmågan att hantera människor.

Det är också viktigt att en chef har hög självkännedom, bra självkänsla och stor empatisk förmåga och det är saker som går att träna upp. En chef bör jobba med personlig utveckling för att kunna utföra ett riktigt bra arbete. En chef ska ju ha förmågan att få medarbetarna att vilja göra ett så bra jobb som möjligt, att få medarbetarna att vilja vara lojala och att vara insprierade och motiverade att jobba mot utsatta mål. Det är viktigt att chefen har förmågan att tydligt föra fram företagets mål och visioner på ett sätt som får medarbetarna att vilja gå i samma riktning.

Idag så finns det ju väldigt många bra kurser och utbildningar inom ledarskap där det oftast även ingår personlig utveckling. Ett väldigt bra exempel på ett företag som erbjuder den typen av ledarskapsutbildningar är Lexeq.se som även jobbar med utveckling av ledningsgrupper, teamutveckling, organisationsutveckling och personlig utveckling. Jag tycker det är så bra att man idag får in mer och mer av personlig utveckling på arbetsplatserna och i ledningsgrupper. För vad är ett företag utan motiverade anställda?

Hur ser det ut på ditt jobb bland cheferna? Har du någon chef som även är en ledare?


Att jobba med de mjuka bitarna.

Ni som följer min blogg vet att jag ända sedan barnsben har varit intresserad av mänskligt beteende och de faktorer som ligger bakom. Det här intresset har ju följt mig upp i vuxen ålder och det var en anledning till att jag utbildade mig till Beteendevetare.

Många gånger under mitt liv har jag sett hur man inom skolan, organisationer, företag och även privat helt eller delvis tycks vara helt okunnig om hur människor fungerar och därför inte har tagit någon hänsyn till det. Det här får mer eller mindre förödande konsekvenser både ekonomiskt men framförallt för den enskilda individen.

KontorOch som jag ser det så är det en av anledningarna till att vi har så höga sjukskrivningsantal när det gäller stressrelaterade sjukdomar. Men det som är glädjande tycker jag är att se att det ständigt kommer nya företag som jobbar just med de här mjuka bitarna. Det kommer fler och fler utbildningar, kurser och coachmöjligheter för chefer och ledare. Och det är ju där det måste börja, att öka medvetenheten hos ledarna för att sedan kunna sprida den kunskapen i organisationerna.

Det ultimata för en organisation är ju att ha arbetsteam som både mår bra och presterar på topp och genom att ta hänsyn till det jag kallar de mjuka värdena så är det fullt möjligt att uppnå det här. Jag såg till exempel ett företag som heter PBM som jobbar utifrån en beteendepsykologisk grund. De erbjuder ledarskapscoachning, grupputveckling, kartläggningar, utredningar, utbildningar och rekrytering med beteendepsykologin som grund och det tycker jag är väldigt bra.