Vi-känsla


Stark Vi-känsla på jobbet ökar arbetsglädjen! 6 kommentarer

Inspirationen till det här inlägget kommer från dagens föreläsning om Arbetsglädje som jag höll i Västerås på kunskapsdagarna i dag.

Föreläsning om Arbetsglädje på Kunskapsdagarna i Västerås!

Att trivas på jobbet är viktigt ur många aspekter och framförallt för den individuella hälsans skull. En arbetsplats där medarbetarna upplever arbetsglädje har färre sjukskrivningar, mer effektivitet, bättre lönsamhet, lägre personalomsättning och nöjdare kunder så det vore något som vi alla borde sträva efter.

Ett sätt att öka arbetsglädjen är att stärka Vi-känslan i arbetsgruppen. En stark Vi-känsla kan enkelt ”kompensera” för tråkiga arbetsuppgifter. Vi-känsla i en grupp innebär att du som individ känner att du kan vara dig själv, att du blir lyssnad på, trygghet, stöttning, att dina kunskaper värdesätts, du är en del av gruppen och att ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål.

Det finns många olika sätt att stärka Vi-känslan och gemensamt för dom alla är att gruppen gör/skapar något tillsammans. Vanligt idag är att man på arbetsplatser inte har uttalat hur de kollegiala relationerna ska se ut eller skötas. Så att i arbetsgruppen sätta sig ner och författa ett gemensamt dokument för hur man vill att gruppens kommunikation och relation ska vara.

Det kan till exempel handla om hur man bemöter varandra, hur möteskulturen ska se ut, hur man ska stötta och peppa varandra, hur man på bästa sätt tar tillvara på kollegornas idéer, hur får vi alla att känna sig värdefulla, hur tar vi tillvara på allas kompetenser på bästa sätt hur kan vi få varandra att växa och utvecklas yrkesmässigt. Att i en arbetsgrupp tillsammans sätta upp riktlinjer stärker verkligen Vi-känslan och man skapar en samstämmighet som är så väldigt viktig.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Har ni en stark Vi-känsla?