Därför bör du koppla in hälsofaktorn på arbetsplatsen. 1 kommentar


Jag har intervjuat Linnéa Karlsson som berättar om vikten av att öka hälsofaktorn på våra arbetsplatser. Det var en väldigt intressant intervju som tydligt visade på LInnéas kunskaper inom området.

Vem är Linnéa?
Linnéa Karlsson äger företaget Kroppens-Helhet Sverige där hon jobbar som föreläsare, hälsoinspiratör och rehabiliteringskonsult mot företag, myndigheter och organisationer med att öka kunskapen om rehabilitering för personal. Hon jobbar också med att öka kunskapen om hur man för in en hälsofokus på arbetsplatsen för att få friskare personal. Linnéa har själv erfarenhet av att vara långtidssjuk och vet vilka konsekvenserna av felaktig rehabilitering kan bli både för den sjukskrivne men även för en arbetsgivare samt för samhället.

1491734_10152492766629046_680777745_n

Linnéa Karlsson

Du pratar om 3 stora grupper som står utanför arbetsmarknaden, vilka är de?
De 3 grupperna är utförsäkrade arbetssökande (som är inskrivna på Arbetsförmedlingen), sjukpensionärer och sjukskrivna. Många av personerna i de här tre grupperna kanske har fått felaktig rehabilitering vilket lett till att de inte kunnat återgå till arbete, men tyvärr pratar man inte om detta ute i samhället. Det är väldigt vanligt att personer ur dessa grupper får höra att de inte vill jobba eller att de är lata men många gånger kan det handla om att de har fått fel rehabilitering vilket gör att kroppen inte läker som den ska.
De som ger rehabiliteringen måste våga utveckla sin rehabilitering genom att ha återkopplingssamtal. Bemötandet i återkopplingssamtalen är A och O.
Precis som en idrottsman hela tiden måste öka sin träning för att nå förbättrade resultat så måste även en person inom rehabiliteringen göra samma sak och då är det viktigt att man har kontinuerliga återkopplingssamtal med vårdgivaren. Det är också viktigt att våga ta in nya resurser i rehabiliteringen för att kunna möta individuella behov.
Genom att företagen plockar in inspiration i form av föreläsningar och internutbildningar så lockar man fram de personer som är sjuka närvarande. (sjuka närvarande är dem som är sjuka men ändå går till arbetet det är en dold grupp som är i riskzonen att bli sjukskrivna). Det är viktigt att företagsledningar stöder internutbildningar om hälsa för att visa personalen att man på företaget har en öppen inställning och en villighet att stötta personal vid eventuella behov av rehabilitering.

Hur anser du att det ser ut på arbetsplatser idag när det gäller hälsofaktorn?
Det börjar bli bättre och man ser att företag mer och mer tar in hälsoperspektivet på internutbildningar och liknande. Men det kan göras både bättre och i större utsträckning. Ett vanligt scenario idag är att HR-avdelningen jobbar med rehabiliteringsplanen men det saknas resurser i form av internutbildningar för de HR-ansvarig och även för de övriga i ledningsgruppen och chefer på olika nivåer. Det är viktigt att det finns folk på arbetsplatsen som kan se varningssignaler hos personalen för att kunna sätta in åtgärder i ett tidigare skede.

Hur skulle du vilja att det såg ut idag på arbetsplatser i Sverige?
Att man varje månad jobbar med internutbildningar med hälsofokus på arbetsplatsen för både personal och ledningsgrupper. Att varje arbetsplats har minst en ur personalen som är hälsoinspiratör för att skapa en friskare psykosocial arbetsmiljö. Det är viktigt att tänka på vinsterna som det ger att ha ett hälsofokus. Det handlar inte bara om stora ekonomiska vinster utan även stora vinster i livskvalitet för individen. En annan vinst för arbetsplatserna är ökad effektivitet hos de anställda i och med att de trivs bättre och är friskare.

Hur ser du på rehabiliteringsgarantin?
Rehabiliteringsgarantin kanske inte fungerar överallt, den är i sig ingen dålig idé med garantin men man behöver plocka in fler resurser för att kunna möta flera behov för varje individs kropp är olika och vi läker alla på olika sätt. Och smärtorna kan ha olika ursprung, en smärta kan till exempel vara en kompenseringssmärta från en gammal skada som inte rehabiliterats korrekt. En kompenseringssmärta uppstår för att avlasta ett annat område.
Vad kan jag som enskild person göra för att se till att jag får rätt rehabilitering?
Våga stå på dig, känns det inte rätt så är det kanske inte rätt. Det är väldigt viktigt att våga lita på sin egen känsla för du känner din kropp bäst.

På HR-bloggen har Linnéa skrivit ett blogginlägg med rubriken: Får din personal rätt rehabilitering? vilken knyter an till det Linnéa berättat i den här intervjun. Du hittar artikeln HÄR.

Mer om företaget Kroppens-Helhet Sverige:
Hemsida

Tack, Linnéa för den här intervjun. Och vad säger ni läsare, hur ser det ut på er arbetsplats när det gäller hälsofaktorn?

Du kanske också gillar:


Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

En tanke om “Därför bör du koppla in hälsofaktorn på arbetsplatsen.

  • Malin

    Håller med Linnéa – medarbetarnas hälsa är ju en förutsättning för fungerande arbetsplatser och bör då vara minst lika viktigt som företagets ekonomi. Friska medarbetare är effektivare och mer produktiva än motsatsen vilket ger mer pengar in och mindre pengar ut p.g.a. av sjukskrivningar, personalomsättning o.s.v.

    Hälsoutveckling är grejen, använd personalens hälsa som ett medel att nå framgång med! Kanske obligatorisk friskvård, med ansvar från både anställdas och arbetsgivares sida, vilket vi skrev om i vår blogg nyligen… (http://halsamera.se/blogg/h-lsa-36593-obligatorisk-friskv-rd)