Taskig attityd! 3 kommentarer


Du har säkert varit med om situationer på arbetet som alltid skapar dålig stämning. Det kan handla om en specifik uppgift, situation, typ av kund eller kollega.
I vissa fall kan det krävas mer djupgående insatser men i många fall kan det räcka med en attitydförändring.

Det var en gång en man som ägde ett företag som sålde möbler.
På det här företaget fanns det en avdelning som hanterade klagomål. De anställda hade här till uppgift att via telefon bemöta de kunder som hade klagomål. Vissa kunder var lätta att hantera men en del var väldigt besvärliga och riktigt otrevliga.
Det ledde till att de anställda på denna avdelning inte orkade så länge och slutade. Det var hög omsättning på personal på just den avdelningen vilket var tidsödande och ledde till höga kostnader.
Ägaren funderade på hur han skulle lösa den här situationen och fick en dag en lysande idé.

Han satte upp en whiteboard där han skrev de anställdas namn och så graderade dom kunderna från 1 till 5 där 1 var en trevlig kund och 5 var en hemsk kund.
Varje gång en anställd lade på luren fick de sätta ett kryss på tavlan vid den siffra som motsvarade kundens grad av besvärlighet.
Den som hade tagit hand om flest jobbiga kunder fick vid månadens slut 1 000:- i bonus.

Vad hände?

De anställda ändrade sin attityd och ville ha de absolut vidrigaste kunderna. De tyckte inte längre att det var jobbigt att ta de här samtalen utan såg istället fram emot det.
Omsättningen på personal minskade drastiskt och chefen kunde koncentrera sig på andra uppgifter än att hela tiden anställa ny personal till den avdelningen.

Så en enkel attitydförändring kan försätta berg.

Du kanske också gillar:


Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 tankar om “Taskig attityd!