Vilket är ditt dominanta fokus?


Våra tankar skapar våra känslor vilket i sin tur styr ditt humör och ditt beteende. Så med hjälp av dina tankar kan du alltså styra ditt humör och dina känslor vilket är väldigt praktiskt. Så genom att styra ditt fokus till saker som får dig på bra humör skapar du även gynnsamma tankar. Det är det jag brukar kalla för att vara rapptänkt. Motsatsen, att vara slapptänkt är när man låter gamla inkörda tankar dominera ditt fokus och det är ju okej om det handlar om gynnsamma tankar men vanligare är tyvärr att det är mindre gynnsamma tankar som mal på i gamla hjulspår.

Så vilket är ditt dominanta fokus?

Fokuserar du oftast på det du inte har, det du inte är, det du inte gör? Eller fokuserar du oftast på det du har, det du är och det du gör? Vanligast är att människan är så fokuserad på allt det hon saknar. Det leder ofrånkomligen till negativa tankar vilket påverkar ditt humör och beteende negativt. Så fundera över var du oftast lägger ditt fokus och öva sedan på att istället fokusera på det som ger dig glädje. På det sättet blir du en rapptänkt person som tar kontrollen över ditt humör och dina känslor.

 

You Rock!!!