60 Coachande frågor.


Frågor är väldigt kraftfulla verktyg eftersom de kräver svar. Frågor tvingar oss att tänka efter och granska oss själva. Ibland utmanar de våra föreställningar om vad vi tror att vi vet” är sant.

Som coach använder jag tankeväckande frågor för att hjälpa klienter att nå insikter, upptäcka hindrande/falska övertygelser och nå slutsatser om vilka de är och vad de vill ha i sina liv Wow, det är en stor fråga. Jag har aldrig tänkt på det.” är den första förvånande kommentaren jag ofta får när jag ställer vissa frågor. måste de fundera på frågan vilket  ofta leder till en obekväm tystnad som får dem att formulera det som de tänker på spontant. I den lite obekväma tystnaden går det undermedvetna till handling vilket ger resultatet att det får insikter och aha-ögonblick.

En gång när jag hade en särskilt stressig och förvirrande tid ställde min man följande fråga ”Vad skulle hända om du släppte taget och bara tillät universum att fånga dig?” Så det han egentligen frågade var vad som skulle hända om jag slutade kämpa och slutade försöka kontrollera saker och istället lät livet ha sin gång?

Det var ett ögonblick som fick mig att inse två saker. För det första skulle min stress och kamp inte ändra livet till det bättre. Och för det andra insåg jag att jag skulle inte dö om jag släppte kontrollen. Ingenting  som jag inte kunde klara av skulle hända. Den enda kontrollen jag faktiskt har är den jag har över mina egna reaktioner, tankar och känslor.

Du behöver inte en coach, vän eller familjemedlem för att utlösa den här typen av insikter. Om du vet de rätta frågorna kan du ställa dem till dig själv för att nå insikter och självkännedom.

60 coachande frågor att ställa dig själv för att nå insikter:

Jag föreslår att du plockar fram en anteckningsbok eller dagbok och skriver frågan för hand och inte på datorn. Blunda, ta några djupa andetag och upprepa frågan högt eller tyst för dig själv. Börja sedan skriva ner det som kommer till dig.

Du kan till exempel jobba med en fråga i veckan på så sätt att du skriver ner dina första tankar och sedan återkommer till frågan under de följande dagarna för att skapa en handlingsplan eller idéer om hur du kan genomföra  förändringar som frågan inbjuder till. För vissa frågor kanske du känner att du vill be någon om råd eller synpunkter eller att du vill göra fysiska förändringar i din omgivning. Andra frågor kan handla om att skapa nya vanor, bryta gamla mönster eller att se över ett helt område i ditt liv.

Tillåt dig själv att känna de känslor som eventuellt kan dyka upp och var förvissad om att de kommer passera. När du gör positiva förändringar baserade på dina svarkommer dina första reaktioner slutligen förvandlas till belåtenhet och inre frid.

1. På vilket sätt bryter jag mot mina egna värderingar för att vara andra till lags?

2. Vad har jag för vana att lämna olöst eller oavslutat och som behöver min uppmärksamhet?

3. Vilket arv lämnar jag till världen när jag är borta?

4. Vad är det jag kämpar emot som jag helt enkelt skulle kunna släppa?

5. Vilka behov har jag som inte blir tillgodosedda?

6. Hur skulle jag kunna bli mer engagerad i livet?

7. Vilket beteende hos mig är oäkta?

8. Vad (eller vem) tolererar jag trots att jag inte vill ha det (eller den) i mitt liv?

9. Hur ska jag göra fler val baserade på ”Jag vill” istället för jag borde”?

10. På vilket sätt accepterar jag inte de jag älskar för vem de egentligen är?

11. I vilka situationer beter jag mig som en följare snarare än en som tar initiativ?

12. Censurerar jag vad jag  egentligen tycker, tänker och känner för att jag är rädd?

13. På vilket sätt  förminskar jag andra människor för att själv må bättre?

14. Var håller jag tillbaka förlåtelse?

15. Hur speglar personerna i min omgivning den jag är?

16. Har jag en mentalitet som är baserad på brist-tänkande?

17. Vilka negativa tankemönster har jag konsekvent?

18. På vilket sätt tillåter jag andra människor att korsa mina gränser?

19. Vilka områden är så känsliga så jag är rädd för att prata med de som älskar mig om dem?

20. På vilket sätt blir jag alldeles för fixerad vid andras problem?

21. Är jag fullt närvarande med de människor jag älskar när jag är med dem?

22. Hur manipulerar jag andra i syfte att mina behov tillgodosedda?

23. Inom vilka områden gör jag mitt liv mer komplicerat eller svårare än det måste vara?

24. Är mina föreställningar om livet, religion, mina barn, min familj, min partner eller politik den absoluta sanningen?

25. Använder jag aktiviteter, TV, arbete, mobilen eller datorn för att undvika saker?

26. Hur speglar min yttre värld min inre värld?

27. Hur missköter jag min kropp eller kompromissar med min hälsa?

28. Vad brinner jag för och hur kan jag ägna mer tid åt min passion?

29. Vilka relationer kräver mer av min tid och vård?

30. På vilka sätt har jag skapat missförstånd eller misslyckad kommunikation?

31. Hur mycket tid tillbringar jag med att älta det förgångna eller oroa mig för framtiden?

32. Vilka händelser från mitt förflutna hindrar min förmåga att leva i nuet?

33. Hur yttrar sig känslan av att jag inte förtjänar eller är värdig att ha det bra?

34. I vilka delar av mitt liv behöver jag skapa nya mål?

35. Väntar jag på att någon annan ska lösa mina problem?

36. På vilket sätt låter jag rädslan för förändring hålla mig tillbaka från personlig utveckling?

37. På vilket sätt märker jag att jag spenderar alltför mycket tid sådant som inte är mina prioriteringar?

38. Inom vilket område behöver jag mer utbildning eller kompetens för att ta nästa steg?

39. Vad skulle mina vänner och min familj säga är mina starka sidor?

40. Vad skulle mina vänner och min familj säga är mina svagheter?

41. På vilka sätt går jag över någon annans gränser fast jag vet att jag inte borde?

42. På vilket sätt brukar jag förneka min egen roll i ett relationsproblem?

43. Speglar mitt arbete mina passioner, färdigheter och intressen?

44. Var kan jag se att jag prioriterar pengar och materiella ting över relationer och mina värderingar?

45. Vad tillåter jag distrahera mig från att leva livet fullt ut?

46. Vilken är min vision för de kommande fem åren?

47. Hur kan jag inspirera andra till att bli deras bästa jag?

48. Om jag dog imorgon vad skulle jag ångra att jag inte gjort?

49. Hur kan jag leva ett liv som någon annan har definierat för mig?

50. Vad gör mig konsekvent glad?

51. Vad brukar jag ignorera som min intuition säger till mig?

52. Vad som verkligen triggar igång min irritation helt i onödan?

53. Vad dränerar mig på energi och hur kan jag ändra det?

54. På vilket sätt är jag vara oansvarig eller oklok ekonomiskt?

55. Vilka delar av mitt hem speglar inte vem jag är?

56. När och mot vem är jag rädd för att visa eller uttrycka kärlek?

57. Vilka förväntningar har jag på mina barn som egentligen är mer för mig än för dem?

58. Vad behöver jag göra för att ta nästa stora steg i min personliga utveckling?

59. På vilket sätt hindrar längtan efter ett resultat mig från att njuta av resan?

60. På vilka sätt håller jag tillbaka kärleken till mig själv?

Om du vill arbeta med mig för att lära dig attrahera dina önskningar så finns två sätt jag kan hjälpa dig:

1) Gå en E-kurs om Attraktionslagen. Du hittar dem i min webshop som finns HÄR.

2) Boka tid för att bli coachad av mig. Du hittar all info kring det HÄR.

 

You Rock!!!