En stressfri dag


Den stressfria dagen infaller den 28 Maj varje år. Den stressfria dagen är till för att uppmärksamma stressens negativa effekter och vikten av att förebygga detta. Att förebygga stress ger inte bara en ekonomisk vinst utan även en stor mänsklig vinst.

Den stressfria dagen!

På den stressfria dagen uppmanas alla att ta sig minst fem minuter i stillhet någon gång under dagen för att känna på de positiva effekterna av att ta en paus ibland.

Stress är en av Sveriges nya folksjukdomar och sjukskrivningarna ökar hela tiden vilket innebär stora kostnader för samhället och individen, inte bara ekonomiska.

Här är ett exempel på ett bra sätt att slappna av: