Hur ändrar jag mitt fokus?


Idag tänkte jag skriva lite om något som många tycker är svårt när det gäller Attraktionslagen och det är det här med våra tankar. Man pratar ju mycket om vikten av att tänka positivt för att manifestera det man önskar. Men vad är egentligen en positiv tanke? Hur ska jag kunna tänka positivt när allt omkring mig är skit? Det är vanliga och viktiga frågor och jag ska här berätta hur du kan göra för att ändra dina tankar så att du styr dig själv i riktning mot det du önskar manifestera i ditt liv.

flower-953381_1920

När din hjärna accepterar en positiv tanke som sann, relevant och värdefull så blir hjärnan på ett naturligt sätt mottaglig för den positiva tanken så att den lättare accepterar tanken. Det här är väldigt viktigt att tänka på när det gäller affirmationer och det är just det här som gör att många misslyckas med sina affirmationer. De väljer affirmationer som ligger för långt från vad hjärnan är mottaglig för och då blir det ett naturligt motstånd mot den affirmationen från hjärnan. Affirmationer är väldigt bra och effektivt men för att få ett önskat resultat så ska man använda affirmationer som hjärnan har lättare att ta till sig. Och det betyder alltså en tanke som inte ligger så långt från den verklighet som du dagligen iakttar.
Ju mer din hjärna ser varför en positiv tanke är sann och värdefull desto mer fungerar din hjärna i en positiv riktning även på en djupare nivå med en säkerhet som är utan tvivel.

Testa själv!

Ta en situation i ditt liv som du verkligen vill förändra och som du har många negativa tankar kring, det kan handla om vikt, ekonomi, en relation etc. Välj ut den negativa tanke som du oftast tänker och så gör du om den tanken till dess raka motsats. Det känns väldigt konstigt, eller hur? Du nästan hör hur en inre röst säger att det inte stämmer. Du kan känna ett fysiskt obehag också när du tänker den rakt motsatta tanken.
Vi kan ta ekonomi som exempel och den vanliga tanken är: Jag har inte råd. Motsatta tanken skulle då vara att: Jag kan köpa vad jag vill. Du känner direkt att den tanken är helt fel och du blir inte upplyft av den, du känner inte inspiration och iver när du tänker: Jag kan köpa vad jag vill, eller hur?
Och det är ofta så man lär ut affirmationer eller positivt tänkande vilket är helt fel för du får inte det resultat som du önskar utan förstärker snarare det du inte önskar. Så då gäller det att leta efter tankar som skapar en positiv känsla inom dig. Så i det här fallet med ekonomin så skulle det kanske fungera bättre med följande tankar:

  • Jag har förmågan att få en bättre ekonomi.
  • Jag skulle uppskatta att ha lite mer pengar.
  • Många har varit i min situation men fått bättre ekonomi.
  • Det finns massor med roliga saker att göra som är helt gratis.
  • Jag har förmågan att tjäna mer pengar.
  • Jag har förmågan att hitta ett sätt att förbättra min ekonomi.
  • Det vore härligt att ha en bättre ekonomi.

Som du märker är de här förslagen lite ”mjukare” och inte så lätta att säga emot. Det är inga lögner vilket gör det lättare för dig att ta dem till dig. Experimentera lite och känn efter hur tankarna känns i din kropp. När du känner hur det spritter till inom dig, när du märker att du börjar le, när du känner välbehag inom dig så har du hittat dina positiva tankar.
Så, dina bästa vänner är ditt intellekt och logiska diskussioner med dig själv för det är så du kan programmera om din hjärna till att tänka positivt på en djupare automatisk nivå vilket gör att det blir lättare för dig att förbli positiv oavsett yttre omständigheter.

Om du däremot inte känner att den här positiva tanken är värdefull eller sann för dig så är den tanken ingen positiv tanke för dig så du kommer inte ha nytta av den. Om du kommer fram till att en positiv tanke inte är värdefull eller sann för dig, om den inte skapar positiva känslor inom dig så är det helt okej. Då letar du bara vidare efter en annan tanke som känns positiv för dig precis som du testade i exemplet med ekonomin ovan.

Så om tanken: ”Jag har mycket att vara tacksam över” inte fungerar för dig så är det bara att identifiera en annan tanke som fungerar bättre för dig för att känna mer glädje. Du kan till exempel hitta tankar som: ”Jag har mycket att glädjas åt”, ”Jag har förmågan att förändra min situation”, ”Jag kan förändra mitt tänkande” etc. Du vet om en tanke är positiv för dig om den skapar en positiv känsla inom dig. Dina känslor är det verktyg som talar om för dig vilka tankar som är gynnsamma och värdefulla för dig.

day-835237_1280Du har förmågan att välja att tänka positivt och att förbli positiv. Haken är att det här valet endast är effektivt när du har förståelsen för och övertygelsen om värdet som tanken har för dig, när du förstår att den positiva tanken är det som är det bästa för dig
Om du inte har förståelsen och övertygelsen så kommer hjärnan att följa minsta motståndets lag vilket är att fortsätta tänka i gamla tankebanor. Så du måste lära din hjärna varför den positiva tanken är så mycket värdefullare för dig och varför det är smartare att tänka positivt.

Kom ihåg att det är viktigt för dig att medvetet och avsiktligt välja att tänka en positiv tanke. Om du till exempel funnit värdet för dig i att tänka tanken: ”Jag har mycket att vara tacksam över” så kommer du inte börja tänka den automatiskt utan du måste medvetet välja att tänka den tanken. Men efter ett tag så kommer den tanken att bli en integrerad del av hjärnans dagliga tankar och den tanken kommer spontant att ”poppa upp” för att sedan bli automatiserad.
Vi kan ta liknelsen med en hammare för att bättre förstå det här. Du är fullkomligt övertygad om och säker på det smarta med att använda en hammare för att slå i en spik i en bräda. Vetskapen om hammaren är suverän, men det är inte förrän du lyfter upp hammaren och använder den som den kommer slå i spiken. Och det är likadant med nya tankemönster. Du måste medvetet välja att tänka dem.

Att göra medvetna val kring positivt tänkande är det lättaste och effektivaste sättet att bli en positiva människa med en positiv attityd.  Det är så här du förblir positiv i en negativ omgivning och hur du tänker positivt när du mäter motgångar. Insikten i det här är att positivt tänkande gör svåra situationer lättare att hantera och det hjälper till att minska risken för depression och du slipper vardagsleda och bekvämlighetsdepression. Så att medvetet välja att tänka positivt är för ditt eget bästa.

De negativa tankemönster du har som går per automatik är tankar som du tänkt i många år och det är en vana som går att bryta för att sedan börja en ny vana med positiva tankemönster. Att välja positiva tankar är som att ta motorvägen till det du önskar dig och med effektiva verktyg, påminnelser och envishet så kommer du enkelt kunna skapa nya positiva tankemönster som kickar igång per automatik. När du lär dig styra dina tankar så kommer du märka att det blir så mycket enklare och roligare att leva. Ditt liv blir det liv du önskar och allt känns så lätt och så rätt. Vill du lära dig hur du skapar positiva tankemönster för att skapa det liv du önskar så kan du läsa mer om min guide till positivt tänkande som heter: ”365 Dagar PT” här.