10 tips för att förnya medarbetarnas kompetens.


1. Utgå ifrån medarbetarnas intressen och önskemål!
Ett viktigt verktyg i kompetensutvecklingen är medarbetarnas egna önskemål och ambitioner. Ju bättre du lyckas hitta utvecklingsområden och utmaningar som stämmer överens med medarbetarnas önskningar och ambitioner, desto säkrare kan du vara på att satsningarna kommer att ge gott resultat. Idealt ska utbildningen utformas för att passa såväl medarbetarens önskemål och karriärplaner som avdelningens och organisationens, behov.

2. Jobba med två typer av mål! 
 Utan mål är det svårt att utvecklas i en medveten riktning. Störst effekt nås om varje person har två typer av mål, resultatmål och utvecklingsmål. Resultatmål utgörs av arbetsrelaterade mål som sätts upp inom medarbetarens ansvarsområde. Utvecklingsmål omfattar den utbildning och träning som medarbetaren behöver för att nå resultatmålen. Utvecklingsmålen handlar också om medarbetarens önskemål om karriärutveckling på sikt.

3. Fördela uppgifter och projekt klokt!
Det här är ett av dina allra viktigaste kompetensutvecklingsverktyg som chef. Genom utmanande uppgifter, projekt och ansvarsområden får medarbetarna en utmärkt möjlighet att lära i arbetet. Fördela inte ansvar och uppgifter slentrianmässigt till dem som tidigare har utfört liknande jobb eller är mest erfarna. Passa på att använda uppgifterna som utvecklingsmöjligheter för medarbetare som inte har gjort exakt det arbetet istället. Genom att låta medarbetarna få prova på nya saker, under vägledning och coachning av dig som chef, ger du dem en god chans att lära sig nytt. Kompetensutvecklingen blir därmed en kontinuerlig process, där medarbetarnas arbetsresultat förbättras med tiden.

4. Delegering: så sparar du tid och kompetensutvecklar samtidigt!
Delegering av dina egna uppgifter är en viktig del i kompetensutvecklingen. Genom att delegera delar av dina uppgifter till personalen hjälper du dem att växa och utvecklas. Samtidigt får du mer tid över som chef till strategiska frågor. Dessutom kan du satsa mer av din tid på att coacha och stötta medarbetarna, istället för att utföra uppgifterna själv.

5. Hitta utveckling i vardagen!
 Du kan hjälpa dina medarbetare att utvecklas och lära sig nytt genom att uppmuntra dem att till exempel: hålla ett föredrag; skriva en artikel till interntidningen/intranätet/en affärstidning; bli mentor för en ny kollega eller att delta i branschmöten, konferenser eller mässor.

6. En fadder eller mentor till alla!
Faddersystem, där en erfaren medarbetare hjälper en nyanställd, brukar vara uppskattat av de flesta. Emellertid brukar systemet användas framför allt när det handlar om unga nyanställda. Äldre personer, eller personer som återanställs, brukar inte lika ofta erbjudas denna möjlighet. Dessa är dock minst lika intresserade av att lära sig nytt – varför samma system även kan vara lämpligt för dem.

7. Visa ditt stöd och engagemang!
Vissa chefer har inställningen att de inte har någonting med utvecklingsinsatserna att göra mer än att frigöra tid för sina medarbetare att delta i kurser. Denna likgiltighet sänker entusiasmen kring utvecklingsinsatserna och möjligheterna att fortsätta utvecklas i arbetet. Därför bör du försöka engagera dig i utbildningen, även den del av utbildningen som inte ryms inom din budget utan som styrs övergripande inom organisationen.

8. Följ upp utbildningar direkt!
Hur följs en medarbetare upp som har varit på utbildning och kommer tillbaka till organisationen? Till en början är medarbetaren ofta positiv och fylld av energi och nya idéer – som så småningom klingar av. Ge därför medarbetaren snabbt konkreta uppgifter där hon eller han kan omsätta sitt lärande i praktiken.

9. Låt medarbetarna dela med sig av sina nyvunna kunskaper!
Låt medarbetaren hålla en uppföljning i form av ett föredrag eller presentation för övriga på avdelningen. Det blir ett sätt för medarbetaren att befästa sina kunskaper samtidigt som övriga får ta del av utbildningen.

10. Utforma utbildningsprogram i form av ”moduler”!
Att skapa utbildningsprogram bestående av flera moduler kan vara en lösning som du kan tillämpa om du själv har möjlighet att påverka utbildningens utformning. Då får medarbetarna lära sig stegvis samtidigt som de kan börja använda sina nya kunskaper successivt.

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *