Metro


Hitta lösningar istället för att klaga!

You Rock!!!

Efter att min bok: ”Rockstjärnestatus i Din Vardag!” släpptes så har det blivit en del artiklar i media. En av dom går att läsa i MetroJobb och den handlar om det avsnitt i boken som heter: Rockstjärnestatus på jobbet, där jag bland annat skriver om vikten av att gå från klagomål till önskemål på jobbet.

Är du missnöjd på jobbet? Det första steget att uppnå en förändring är att sluta klaga – och i stället börja önska.

– Klagomål är ett gift som sprider sig. När vi klagar dras ofta några kolleger in i jargongen och en illusion av samhörighet skapas. Men det är ingen konstruktiv samhörighet och den förändring vi vill se uppstår sällan, utan snarare leder klagandet till stagnering, säger karriärcoachen Cecilia Kärvegård, aktuell med boken ”Rockstjärnestatus – guldkant i din vardag” om vikten av att skifta perspektiv på jobbet, från klagomål till önskemål.

En önskemålsbaserad strategi handlar om att fokusera på vad man vill uppnå.

Läs hela atrikeln på MetroJobb genom att klicka HÄR!

Att gå från klagomål till önskemål fungerar även i relationer och på andra områden i livet. Att fokusera på önskemål gör att du tar tillbaka kontrollen över ditt liv. Klagomål försätter dig i en offersituation men när du fokuserar på lösningar och önskningar så tar du kontrollen över situationen.

Den här artikeln gav mig ett uppdrag till i höst där jag ska föreläsa för en ekonomienhet på ett statligt företag om att ha ett lösningsfokuserat fokus på arbetsplatsen.

Boken Rockstjärnestatus i Din vardag hittar du hos Adlibris och hos Bokus.

You Rock!!!