Dagsarkiv: 13 december, 2010


Några till! 3 kommentarer

Den tyngsta sorgen är att inse att vi själva är
enda orsaken till alla våra motgångar.
Sofokles

En klok man skapar fler tillfällen än han finner
Francis Bacon

Många människor försummar den lilla lyckan
medan de väntar på den stora
Pearl S. Buck

Det största misstaget du kan göra här i livet
är att ständigt frukta att göra ett
Elbert Hubbard

Om problemet är sådant att det går att göra någonting
åt det finns det ingen anledning att oroa sig för det.
Om det å andra sidan inte finns någon utväg, någon
lösning, är det också meningslöst att oroa sig
eftersom man ändå inte kan göra något åt det.
Dalai Lama

   


Inspirerande citat! 1 kommentar

Fyll inte livet med dagar, fyll dagarna med liv.
Okänd

Om du vill bli älskad, älska dig själv
Hekaton

Livet är det som händer medan du gör upp andra planer.
John Lennon

Ett föredöme är bättre än tusen argument.
William Gladstone

Det än inte styrkan hos de goda tankarna,
utan deras varaktighet, som skapar goda människor.
Freidrich Nietzsche

Tänk på att en främling är en vän du inte lärt känna.
Abraham Lincoln

Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Winston Churchill

Barn har mera nytta av förebilder än av kritiker.
Joseph Joubert

De flesta skapar sitt eget slaveri,
de gör sig mindre än vad de skulle kunna vara
Charles Mingus    


Konflikter! 2 kommentarer

Konflikter stöter vi på överallt. I arbetsgruppen, familjen, släkten, vänner. Ordet konflikt betyder ”krock” och ”sammanstötning” – en krock mellan åsikter, förväntningar, krav, värderingar, mål, behov, vilja, vanor, synsätt, personlighet, känslouttryck, roller osv. som tar sig uttryck i samspelet. Listan kan göras längre, eftersom praktiskt taget allt kan vara upphov till en konflikt i en viss situation, samtidigt som det som orsakar konflikten i en annan situation kan passera obemärkt, vilket betyder att detta något blir laddat i känslomässig bemärkelse.

Det är viktigt att skilja på om konfliktens upphov ligger utanför gruppen, i gruppen eller hos en viss individ (i det senare fallet får man se upp med syndabockstänkande).

Kommunikationssvårigheter, gamla konflikter, konkurrensinriktat klimat, oklara mål, motstridiga uppgifter och missförstånd är tänkbara anledningar till en aktuell konflikt. Men oavsett var konflikten har sitt ursprung och sin kärna kommer den att upplevas av individerna – det är utifrån den bilden av konfliktsituationen personerna agerar.

Det finns olika typer av konflikter:

* Sakliga konflikter: oenighet om fakta.
* Åsiktskonflikter: så kallade kontroverser.
* Intressekonflikter: då en part inte kan vinna utan att den andra förlorar.
* Värderingskonflikter: oförenliga värden som mer eller mindre plötsligt blir laddade.
* Relationskonflikter: hur parterna upplever ömsesidiga skyldigheter och rättigheter.
* Psykiska konflikter: inre, känslomässiga konflikter.
* Sociala konflikter: som grundar sig på sociokulturella eller politiska förhållanden.

Motsättningar är oundvikliga i grupper och är egentligen en naturlig del av gruppens liv. Positiva effekter av konflikter är minskad konformitet, förändring av rigida mönster, öppnare klimat, förbättrade normer, klarare mål, nya idéer och en stimulering av gruppens kreativitet.


7 framgångstips! 1 kommentar

1. Skaffa dig en ”fanclub” med fans och utmanare! Din fanclub är till för att stärka dig, tro på dig och finnas för dig i med- och motgång. Dina utmanare är till för att utmana dig till att behöva tro på dig själv, din idé och driva dig själv.

2. Lista det du har! Dina fördelar, dina styrkor, dina redan etablerade kontakter och dina kunskaper. Använd dem. Komplettera sedan med andra saker som du behöver.

3. Sätt mål! Ha en dröm, en vision och en riktning för allt i livet. Bestäm dig för vad du vill med livet. Upptäck makten du har att själv styra och påverka ditt liv i rätt riktning.

4. Lär av med och motgångar! Ofta är vi lärda att lära av motgångar. Gör det, men lär dig också av framgångsreceptet i dina medgångar. Hur förberedde du dig, vad tänkte du, hur gjorde du för att lyckas? Detta ökar din självkännedom genom att förstå dina behov.

5. Gör regelbundna utvärderingar! Gläds åt dina framgångar, stora som små, fira, stärk din självkänsla och ditt självförtroende genom att påminna dig om vilken fantastisk människa du är och vilka enastående saker du har åstadkommit i ditt liv både i smått och i stort.

6. Lär av förebilder! Skaffa dig olika förebilder för olika saker här i livet. Sno det som är bra och gör det till ditt eget. Ändra dina förebilder allteftersom du utvecklas själv.

7. Hjälp på vägen! För att snabba på och fördjupa din utvecklingstakt, använd externa personer för din utveckling. Coacher, mentorer, tränare, mentala tränare, lärare eller inspiratörer är exempel på sådana.