Dagsarkiv: 24 januari, 2011


Att ta emot kritik! 8 kommentarer

Kritik är ett känsligt tema därför att den som blir kritiserad ofta får sin självkänsla tilltufsad. När detta händer känns det obehagligt och beroende på ens läggning reagerar man t.ex. med att gå i försvar, bli arg, bli ledsen eller bli iskall.
Det går att arbeta med sitt sätt att ta emot kritik. Väl formulerad kritik är en värdefull gåva som gör det möjligt för den som tar emot den på ett konstruktivt sätt att lära och utvecklas.
Det finns förstås olika sorters kritik. Det finns människor som älskar att kritisera andra därför att det ger dem själva en tillfredsställande känsla av att ha övertag och makt. Ju mer mottagaren lider av kritiken, desto mer tillfredsställande är det att kritisera för dessa personer. Har du med en sådan kritiker att göra bör du förstås se vad du kan göra för att inte ge kritikern just den tillfredsställelse han eller hon är ute efter. Det bästa här är att träna upp din förmåga att inte ”ta åt dig” av kritiken, utan ta emot den i neutral stil. Ju mer du ”går igång” desto större blir sannolikheten att kritikern ser fram emot nästa tillfälle att få trycka till dig.

Ställ gärna frågor för att få mer klarhet i vad din kritiker syftar på och varför frågan är viktig för honom eller henne. Detta är särskilt viktigt om kritiken är vag och svepande. I så fall bör du fråga efter exempel och begära konkretisering. Först när du har en god bild av bakgrunden till kritiken är det dags att reagera på innehållet. Tänk efter om kritiken är rättvis. Även om du tycker att den andre använder kraftigt överdrivna och orättvisa formuleringar bör du se efter om det finns en kärna av berättigad kritik där också. Om du kan, bortse helt enkelt från svepande omdömen om din person och koncentrera dig på det som faktiskt hänt i det konkreta fallet. Håll med om det som är berättigat och led in samtalet på vad du kan göra bättre i framtiden.

Här kommer några saker att tänka på när du tar emot kritik:
1. Det bästa sättet att ta emot kritik är att inte bemöta den direkt utan istället låta den sjunka in. Så när någon kritiserar dig öga mot öga, säg att du ska tänka på vad han sagt och komma tillbaka till honom lite senare med dina egna tankar. Om du bestämmer dig för att göra det till en reflex att inte bemöta kritiken direkt så har du alla chanser att göra det mer genomtänkt istället för att reagera som ett barn och bara försvara dig.
2. Tänk på syftet med kritiken. Om den som kritiserat dig har använt elaka ord och surt språk, så bör du fundera över vad kritiken egentligen handlar om och försöka avgöra vad det är som har motiverat personen att kritisera dig. Det är stor skillnad på att ge kritik som är avsedd att hjälpa till och sådan som bara är till för att jävlas med dig.
3. Leta efter sanningen. Tycker du att kritiken är befogad? Om den är det – fundera över vad du kan göra för att rätta till situationen och gör upp en plan för det. Det här ändrar ditt synsätt från att känna dig som ett offer till att ta kontroll över situationen. Din plan kanske innehåller något som du behöver för att kunna göra bättre nästa gång.
4. Ta med dig planen och ett gott humör till den som kritiserat dig. Genom att ta emot kritiken som en vuxen människa med vilja att lösa problemet kommer du också att göra livet lättare för den som gett kritiken. De flesta människor är rädda för att ge kritik och om du visar att du är en större människa så kommer också din kommunikation med omgivningen förbättras.
 


Ge konstruktiv kritik! 10 kommentarer

 

Jag fick ett önskemål från  Conny som ville att jag skulle skriva om kritik, konstruktiv kritik, hur man ger och tar emot.
Då det finns ganska mycket att skriva om det så delar jag upp det i två inlägg och börjar här med att ge konstruktiv kritik.

Först en definition enligt Wikipedia.

Kritik enligt Wikipedia:

”Kritik är i populär mening en positiv eller negativ bedömning av någon eller någras prestationer, beteende eller utseende. Ordet i sig är neutralt men uppfattas ofta som negativt laddat. Kritik kan även vara verbal eller icke verbal och fysisk eller icke fysisk.
Benämningen konstruktiv kritik brukar avse kritik som är menad att kunna förminska kritikvärdet, genom att den även innehåller förslag till förändring.
Kritik kan också vara en ren kommentar, som inte syftar till att ”kritisera” det som behandlas, utan som istället önskar att utveckla det sagda och berika samtalet. Kritik i denna betydelse är menat som starten på ett argumenterande samtal, inte som en bedömning.”

Trots att de flesta av oss är bekanta med begreppet konstruktiv kritik, så är det ändå få som vet vad det verkligen är och hur man ger någon det på ett, just det, konstruktivt sätt.
Hur ger man då kritik, kanske också till sina närmaste kollegor? Först och främst handlar det om att avdramatisera det hela, både att ge och ta emot kritik är naturligt. Kritik bör dock alltid vara konstruktiv. Annars leder den ingenstans och uppfattas bara som gnäll.
För många är det svårt att ge kritik av rädsla för att såra mottagaren. Andra är rädda för att en konflikt ska uppstå eller vet inte hur de ska uttrycka sig för att kritiken ska mottas på ett bra sätt och ge önskad effekt.
Naturligtvis ger övning färdighet. 
 Ett bra tips är att dela upp samtalet i tre delar:
 
Dela upp samtalet i tre olika delar:

1. Beskriv vad problemet är
Det kan t ex vara otydlighet, ett fel som uppstått, det saknas något eller någon har kanske betett sig på ett sätt som uppfattas som negativt.
2. Beskriv vilka negativa effekter problemet medför
Vilka negativa effekter riskerar eller medför problemet för omgivningen? Det är inte säkert att den som mottar kritiken har samma erfarenhet som du av att se varför effekterna skulle vara så negativa.
3. Fokusera på att hitta en bra lösning
Om personen som ska kritiseras normalt brukar utföra sina uppgifter på ett bättre sätt, är det klokt att börja med att fråga om det hänt något speciellt eftersom det inte blev lika bra denna gång. Det bästa är i allmänhet om den som får kritiken får komma med ett lösningsförslag själv. Är det svårt för denne så går det bra att hjälpas åt att komma fram till en lösning.

Tips för att ge konstruktiv kritik:

·         Var tydlig i ditt budskap och läs av hur motparten reagerar och anpassa dina formuleringar för att få en bra diskussion. Tänk på att många personer är väldigt känsliga.
  • Ha känslorna under kontroll. Att vara arg eller irriterad gynnar inte situationen.
  • Gör det enskilt. Kritisera aldrig någon inför andra eftersom det är nedvärderande och dessutom gör det bara den som blir kritiserad generad, låst och försvarsbenägen.
  • Försök att leverera din kritik som en fråga. Istället för att säga: ”Du blir aldrig klar i tid”, kan du fråga ”Hur kommer det sig att du är sen med leveranserna så ofta?”
  • Undvik känsliga och kategoriska ord. ”Alltid” och ”aldrig” är ord som uppmuntrar till strid. Om du säger ”Du lyssnar aldrig” så ber du om bråk istället för lösningar.
  • Ta upp saker som kan ändras. Att peka ut problem utan att du bryr dig om att hjälpa till att lösa dem är både elakt, meningslöst och kortsiktigt. Om du inte vill vara med och lösa problemet så har du inte rätt att ta upp det.
  • Hantera ilska. Om någon är arg säg till exempel ”Jag kan inte ta in det här om du inte lugnar ner dig”. Då är det deras val. Vill de att du ska förstå problemet är det bäst att de lugnar ner sig.
  • Säg något bra också. Om du vill att din kritik ska bli riktigt konstruktiv och inte bara gnäll är det smart att också ge den du kritiserar komplimanger för något. Det visar att du också har bra saker att säga om handlingarna du kritiserar. Hörde du det där sista? Handlingarna – kritisera dem, inte personen.
  • Om det är vanligt med diskussioner på arbetsplatsen är den konstruktiva kritiken därmed ett naturligt inslag. Om man inte brukar diskutera olika frågor öppet kan det ofta kännas väldigt stort och dramatiskt att ta emot kritik.
  • Om mottagaren av kritiken trots allt blir upprörd, så förklara hur du tänkt och vad du grundar dina tankar på. Låt motparten förklara hur han eller hon kommit fram till sin ståndpunkt. När man förstår resonemanget bakom en slutsats är det lättare att diskutera.


Når du fram? 1 kommentar

Oavsett hur du kommunicerar så är ditt mål att mottagaren ska förstå ditt budskap.
Det är många faktorer som spelar in i kommunikationen som avgör hur det tolkas av mottagaren:

Den som sänder budskapet grundar det på sina erfarenheter och sin förförståelse. Det är väldigt lätt att bli hemmablind, man har själv hela bilden klar för sig och det är lätt att missa viktiga detaljer för att dom är självklara för sändaren. Sändaren har dessutom, utifrån sin egen världsbild sina definitioner och tolkningar av ord och uttryck som kanske inte delas med mottagaren.
Och mottagaren tolkar budskapet utifrån sina erfarenheter och sin förförståelse. Och precis som sändaren så mottagaren sina definitioner av ord och uttryck.

Kommunikation som sker ansikte mot ansikte underlättar då man har fler verktyg att kommunicera med. Man har kroppsspråk, tonfall, röstläge och möjligheten att  ställa frågor.

Den stora utmaningen är när man kommunicerar i text, via mail, hemsida, sms, Twitter, Facebook eller blogg.

Det absolut viktigaste är tydlighet, men även tydlighet är en definitionsfråga. Tydligt för mig behöver inte betyda tydligt för dig.

Jag vet vad jag vill kommunicera här på bloggen men det finns ingen garanti för att mina läsare tolkar mitt budskap så som jag avsett. Och på bloggen gäller det inte bara att inläggen är tydliga, även bloggens namn, design och utseende har sitt budskap och behöver vara tydligt.

Jag var ganska nöjd med min blogg tills jag hade förmånen att få den analyserad av bloggcoachen
Jacqueline Kothbauer som bland annat driver bloggen Mediababe.

Läs Mediababes analys och få massor av tips till din egen blogg!

Jacqueline är författare och föreläsare inom personal branding och media marketing. Tidigare reporter Dagens Industri, grundare till communityn MariaNova och riskkapitalist på investmentbolaget AB Traction.

Civilekonom med inriktning marknadsföring och massmedieekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1994. Kompletterande studier i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet 1999. Samhälls- och vetenskapsjournalist vid Stockholms universitet 2007 och därutöver studier i filosofi vid Göteborgs universitet.

Jacqueline är just nu aktuell med boken Mediababe – Nio steg till framgång genom media!