arbetsuppgifter


Tips för ökad arbetsglädje 1 kommentar

rp_55258iej68bey3a-300x225.jpgArbetsglädje är väldigt viktigt! Arbetsglädje är en förutsättning för att klara av nutidens arbetsliv med snabba och återkommande förändringar. Hur vi agerar – och reagerar – är helt avgörande för hur vi lyckas med arbetsuppgifterna. Lika mycket som vi behöver en hög grad av yrkeskompetens och meningsfulla arbetsuppgifter för att prestera vårt bästa, behöver vi arbetsglädje för att nå ett gott resultat. Vi tillbringar en tredjedel av vårt vakna, vuxna liv på arbetet vilket gör arbetsglädje till en fråga om livskvalitet. I det här inlägget får du tips för ökad arbetsglädje. (mer …)