tanekfokus


Attraktionslagen: Så skiftar du fokus för att manifestera din önskan 1 kommentar

När du ändrar ditt tankefokus når du andra resultat i ditt liv. Jag vet att det låter väldigt enkelt och du tänker säkert att det behövs nog allt lite mer än att du bara ändrar dina tankar. I det här inlägget berättar jag mer om hur det fungerar och förklarar det här med fokus så att du själv kan se hur det hänger ihop. Det är med ditt tankefokus du styr det du manifesterar oavsett om det är önskade eller oönskade manifestationer.

Om du har svårt att upptäcka vilket fokus dina tankar tenderar att hemfalla åt så kan du istället fundera över hur ditt liv ser ut. Är du helt nöjd på alla plan i ditt liv så har du ett för dig gynnsamt tankefokus. Men ser du att det finns områden i ditt liv som du är mindre nöjd med så är sannolikheten stor att du inom de områdena har en typ av tankefel. Att dina tankar kring de områdena i ditt liv till stor del består av icke konstruktiva tankar. För det du fokuserar dina tankar på manifesteras i ditt liv. Dina tankar påverkar det du ser omkring dig och det som du manifesterar i ditt liv. 

(mer …)