Sjukfrånvaron kostade Sveriges arbetsgivare 20 miljarder 2011.


Statistik visar att stress idag är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, listan har tidigare toppats av förslitningsskador men nu har stressrelaterade sjukdomar alltså passerat.

I SVT:s Uppdrag granskning konstaterades häromsistens att hela 36 500 svenskar blir utbrända varje år. Det är 100 varje dag vilket är en ofantligt stor grupp. Tänk dig att 100 personer insjuknar varje dag!

Stressprevention.

Och den färskaste statistiken från Försäkringskassan från 2011 visar att 8 av 10 sjukskrivna utbrända är kvinnor. Vidare så kan man konstatera att antalet långtidssjukskrivna ökat med 26 procent. Fall av depression, utbrändhet och svår stress har ökat med 63 procent.

Det här medför enorma kostnader för samhället, arbetsgivarna och individerna. Inte bara ekonomiska kostnader.

Tyvärr så är samhället idag dåligt rustat för att hantera problemet, kunskapen är inte tillräckligt stor och forskningen går inte tillräckligt fort. När jag pratar med uppdragsgivare om upplägg för önskad föreläsning och jag föreslår stresshantering så möts jag ofta av ett negativt svar och förklaringar som att ”vi är inte stressade på vår arbetsplats” eller ”vi kan redan så mycket om stress, vi har lyssnat på en föreläsning om det”.

Men statistiken visar något annat. Fler och fler insjuknar vilket hade kunnat undvikas med mer kunskap om ett preventivt arbete i stressfrågor. Vi har tagit fram verktyg för att göra upp stresshanteringsplaner ute på arbetsplatser och har nått bra resultat i de grupper som vi gjort detta vilket har lett till stora ekonomiska vinster för företagen. Inte bara för att man undvikit långa sjukskrivningar utan också för att man undviker de återverkningar en stressad medarbetare har på arbetsplatsen. Ofta så föreligger en lång tids dåligt mående för medarbetaren innan det blir aktuellt med en sjukskrivning vilket kan ge följande effekter på gruppen och organisationen:

 • tillbud och felhandlingar
 • samarbetssvårigheter och konflikter
 • sökande och utpekande av syndabockar
 • arbetsskador och sjukfrånvaro
 • personalomsättning och kompetensförlust
 • andra produktionsstörningar
 • nedsatt effektivitet
 • minskad produktivitet

Nedan ser du en uträkning från Previa där man tittar på vilka kostnaderna blir för en arbetsgivare:

En årlig satsning på 2.000:- per anställd går jämt upp om något av följande uppnås.
•    Korttidsfrånvaron minskar med en (1) dag per år och anställd
•    En rehabilitering per 50 anställda undviks
•    En ökning av effektiviteten på arbetet med 1%

Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt.
•    Får ni tio dagars färre kort sjukfrånvaro tjänar ni in en månadslön.
•    En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.
•    En nyrekrytering kostar ungefär 140 000 kronor inklusive introduktion (exemplet avser en verkstadsarbetare).
•    En sjukskriven anställd beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag.
•    I genomsnitt ligger antalet sjukdagar/anställd på ca 7 dagar / år.
•    För ett företag med 20 anställda blir den totala kostnaden för detta 350 000:-
•    Oavsett om det är arbetsmiljön eller den anställdes livsstil som orsakat sjukskrivning har arbetsgivaren ett rehabansvar.
•    En rehabilitering beräknas kosta minst 100 000, för enbart själva rehab.

Företaget har vissa lagstadgade kostnader vid sjukfall, till exempel sjuklön. Den enskilt största kostnaden vid sjukfrånvaro är dock det produktionsbortfall som uppstår när verksamheten avstannar. Denna är dock komplicerad att uppskatta eftersom man bör ta hänsyn till:

 1. Arbetskraftskostnader (lön, arbetsgivaravgifter med mera)
 2. Personalomsättningskostnader (rekrytering, inskolning, och så vidare i förhållande till anställningstid)
 3. Personalunderhållskostnader (kompetensutveckling, friskvård med mera)
 4. Personalkringkostnader (stödresurser så som lokaler, material, chefer med mera)

Vid sjukfrånvaro blir sjukkostnaden också högre för företag med högt produktionsvärde och lång inskolningstid än för ett företag med lågt produktionsvärde och kort inskolningstid.

Vill du veta mer om mitt arbete med stressprevention för att se vad ni kan göra på din arbetsplats så är du välkommen att kontakta mig HÄR!

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *