Tips för ökad arbetsglädje! 5 kommentarer


Arbetsglädje är väldigt viktigt! Arbetsglädje är en förutsättning för att klara av nutidens arbetsliv med snabba och återkommande förändringar. Hur vi agerar – och reagerar – är helt avgörande för hur vi lyckas med arbetsuppgifterna.

Lika mycket som vi behöver en hög grad av yrkeskompetens och meningsfulla arbetsuppgifter för att prestera vårt bästa, behöver vi arbetsglädje för att nå ett gott resultat. Vi tillbringar en tredjedel av vårt vakna, vuxna liv på arbetet vilket gör arbetsglädje till en fråga om livskvalitet.

2012-11-25-232

7 tips för ökad arbetsglädje!

·  Bannlys klagomål och fokusera på önskemål. Det skapar en positivare stämning och bidrar till bättre gruppsammanhållning.
·  Har du inget positivt att säga till/om dina kolleger så var tyst. Beröm dem ofta, be om goda råd eller sprid positivt skvaller.
·  Ta fasta på det som lyckats. Om endast ett av fem projekt är framgångsrikt, så ägna tid och kraft åt att analysera det lyckade och bortse från de misslyckade.
·  Inför nya rutiner för ett vänligare och mer accepterande klimat på arbetsplatsen. Hälsa på morgonen, fråga hur det går för kollegorna och erbjud en hjälpande hand, när någon verkar ha mycket att göra.
·  Se till att ha roligt tillsammans.Inför olika ”lekar” på kafferasten eller mötet. Bestäm till exempel att under fikarasten så får man inte säga ordet inte.
·  Träna dig i att framföra kritik på ett konstruktivt sätt. Tänk på att det är lättare att finna sig i råd än kritik, enklare att acceptera förslag än råd och lättare att ta till sig önskemål än förslag.
·  Sätt upp nåbara intressanta mål. Redovisa varje etapp på väg mot målet och betona varje litet framsteg.
”När fantasi och vilja drar åt samma
håll, får vi en fantastisk kraft och
styrka”

Du kanske också gillar:


Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

5 tankar om “Tips för ökad arbetsglädje!