Hjärnan


Hjärnan är som Google 18 kommentarer

Hjärnan lägger inte in någon som helst värdering när det gäller vad som är bra eller dåligt för dig. Hjärnan tar emot dina ord och tankar utan att stoppa dig om det är så att det inte är bra för dig. Hjärnan är väldigt komplex och klarar av så otroligt många processer så det är svårt att ens förstå vilken kraftfull manick den är.

rp_P330366-Human_brain_frontal_lobe-SPL.jpg

Jag har ju pratat mycket om hur våra ord och tankar påverkar och hur det styr våra känslor. När du tänker en tanke så sätts en process igång i hjärnan som i sin tur skapar en känsla. Om du tänker att du är misslyckad så säger inte hjärnan att, lilla vän, du är inte alls misslyckad så nu stoppar jag den tankens process så att du inte upplever några negativa känslor av den tanken. Nej, hjärnan sätter igång de processer som motsvarar den tanken oavsett om det är något som är bra för dig eller inte, oavsett om det är något du vill eller inte. (mer …)


Ingen bär skulden 8 kommentarer

Jätteglad!

Jätteglad!

Jag är väldigt glad och tacksam över era kommentarer och det av flera anledningar. Dels så hjälper det mig att förtydliga och exemplifiera mitt budskap ännu mer och dels så ger det mig indikationer på vad som är angeläget för er att jag skriver om. Vissa kommentarer är så viktiga så de vill jag gärna lyfta fram så att fler kan läsa både kommentar och mitt svar för jag tror att det kan ge insikter till fler.

Nedanstående kommentar fick jag på inlägget: Hur lycklig vill du vara?

(mer …)