Kommunicera genom bilder för ökad Rockstjärnestatus! 1 kommentar


Jag har intervjuat Mia Nilsson som nyligen släppte boken: ”Låt bilden göra jobbet!” Dagen innan årets bokmässa kom Mia Nilssons bok: ”Låt bilden göra jobbet” rykande färsk från tryckeriet. På bokmässan gjorde Mia en glad upptäckt när hon såg att alla tycker boken är väldigt intressant. Det var många fler  branscher som visade intresse än vad Mia trodde när hon skrev boken.

Mia har arbetat med kommunikation och ledarskap de senaste 15 åren och i egen regi sedan 2006 där hon hjälpt såväl stora som små företag, i Sverige och internationellt. Mia är utbildad ingenjör från grunden och har sedan vidareutbildat sig inom kommunikation, pedagogik, coaching, journalistik och kvalitetsledning.

Mia Nilsson

Så hur kan bilder ge högre Rockstjärnestatus?

Hur kom du på att du skulle skriva den här boken?

Mia har jobbat över hela världen och har många gånger haft tolkar med och Mia märkte att det ofta blev missförstånd då vi har olika referensramar i olika kulturer och tolkar orden så olika. Då upptäckte Mia vikten av att kommunicera med bilder vilket ledde till färre missförstånd och kommunikationen fungerade mycket bättre. För bilder överbygger både språkliga och kulturella skillnader.

Att kommunicera är lätt! Men att kommunicera så att budskapet går fram är svårare så hur kan man få Rockstjärnestatus i sin kommunikation?

I boken går Mia igenom 3 olika kommunikationsområden och det är den inre dialogen som är den kommunikationen som du har med dig själv, mötet i dialog med andra människor och presentationen när du ska dela information med anda människor. Det är lättare att missförstå text då vi har olika referensramar som vi tolkar utifrån så om jag håller ett föredrag på engelska och säger apple så kan åhörarna tänka på datorföretaget eller på ett äpple.
För företag är det viktigt att ta reda på vilken bild kunden har, är det din bild eller konkurrentens? Och vad tänker kunden för bilder när den hör ditt företagsnamn? Vilka bilder associerar kunden med ditt företag? Därför är det så viktigt med varumärken och loggor och här kommer även färgval in då de olika färgerna har olika psykologisk påverkan vilket också tas upp i boken.
När vi kommunicerar så är det också viktigt att komma ihåg att hjärnan inte uppfattar ordet inte för hjärnan har ingen bild för ordet inte.

Kommunicera med bilder!

3 av 4 tänker i bilder. Hur tänker den fjärde?

Människan har 3 huvudsakliga sätt att ta in information; Visuellt – tänker i bilder, Auditivt – tänker i ljud, röster och andra ljud som väcker minnen eller skapar mentala fantasier, Kinestetiskt – genom känseln där beröring, smak och lukt lockar fram minnen och skapar tankar och känslor. Så den som inte tänker i bilder som dominerande stil tar in sin information auditivt eller kinetiskt.
Mia berättar vidare om bilder och symboler och refererar bland annat till kapitlet som handlar just om att rita. I vårt samhälle så premierar vi orden så högt och är väldigt ovana vid att rita så väldigt många av oss är övertygade om att vi inte kan rita. Alla kanske inte kan teckna men alla kan rita, kan du skriva SOL med stora bokstäver så kan du rita för det handlar bara om att sätta ihop böjda och raka linjer. Och i boken så går Mia igenom enkla symboler och hur hjärnan tolkar dom. I boken får vi också lära oss hur vi kan sätta ihop dessa symboler på ett sådant sätt att kommunikationen flyter på som den ska med ett minimum av missförstånd.

Kan jag som privatperson öka Rockstjärnestatusen i mitt liv genom att använda bilder?

Privatpersoner har också nytta av boken, säger Mia. Många har kontaktat mig för att berätta hur dom efter att ha läst boken har börjat använda sig av bilder. En kvinna berättade att hon är inte hemma när hennes barn vaknar så nu har hon börjat rita streckgubbar till barnen som berätta vad hon gör och var hon är. En annan kvinna har en son som är dyslektiker och hon använder bilder för att förklara svåra begrepp för honom.

Du nämner 4 nyttor med att kommunicera med bilder. Vilka är dom?

Snabbt: Hjärnan tar emot en bild 60 000 ggr snabbare än ord.
Effektivt: Vi kommer lättare ihåg bilder och uppfattar dom snabbare vilket gör att vi sparar tid.Att använda bilder gör att du hjälper mottagaren fokusera på just det du menar utan att få missförstånd på grund av mottagarens egen referensram.
Övertygande: Vi har lättare att tro på en bild än på bara ord,
Synliggör: Det osynliga synliggörs. vissa saker går inte att beskriva i ord försök beskriva Stockholms innerstad utan en karta. Det kan vara svårt att se helheten i en text därför är det bättre att komplettera med bilder t ex i form av kartläggning, flödesscheman, relationsscheman.
Man kan egentligen säga att alla har nytta av den här boken då det i grunden handlar om kommunikation och kommunicerar gör vi alla. I boken tar Mia upp de fyra personlighetstyperna och vilka bildtyper de appelleras av. Även i skolan kan man ha stor nytta av att jobba mer med bilder då det är ett väldigt bra sätt att få eleverna mer intresserade då du även kan appellera de elever som styrs av höger hjärnhalva.

Mias 3 bästa tips!

1. Less is more! Gör så enkla bilder som möjligt! Du vinner på att mottagaren kan återge och komma ihåg bilderna.
2. Repetition! Återanvänd symboler och modeller som är vedertagna och spar din kreativitet till det som är unikt. Ett exempel är att använda gemet som bild för bifogat dokument.
3. Våga! Alla kan rita! Det är bara frågan om raka och böjda linjer så kan du skriva ordet SOL med stora bokstäver så kan du också rita.

Mias livsdevis:

Alla gör vi våra val och även när vi inte gör val så är det också ett val.

Mer av Mia Nilsson:

Hemsida!

Provläs boken!

Gillasida på Facebook!

Köp boken här!

 

Du kanske också gillar:


Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

En tanke om “Kommunicera genom bilder för ökad Rockstjärnestatus!